PO Mělník s.r.o. - Protipožární zabezpečení staveb

protipožární zabezpečení staveb

Zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle legislativních požadavků

Každý majitel společnosti je povinen zajistit svým zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci a následně dodržovat prevenci v rámci požární ochrany.

Pokud společnost správně dle legislativních požadavků zajišťuje bezpečnost práce a požární ochranu nemůže v její společnosti chybět dokumentace a samozřejmě pravidelně prováděná školení (bezpečnost práce, požární ochrana, řidiči referenci, práce ve výškách, chemické látky, atd.).

Zaměstnavatel také nesmí opomenout posílat své zaměstnance na pravidelné lékařské prohlídky, vyznačovat ve svých provozech nebezpečná místa a vždy mít řádně označeny a udržovány únikové východy a cesty.

Dále zajišťovat pravidelné jednoroční prověrky bezpečnosti práce a prohlídky požární ochrany, správné hlášení pracovních úrazů, hlídat termíny revizí elektrických zařízení a další legislativou dané povinnosti.

V neposlední řadě je nutné provádět revize elektrospotřebičů a revize hasicích přístrojů a hydrantů.

Jste si jisti, že máte ve své společnosti správně zajištěnou bezpečnost práce a požární ochranu?

Pokud ne, neváhejte si sjednat nezávaznou schůzku s naším technikem BOZP.