PO Mělník s.r.o. - Protipožární zabezpečení staveb

protipožární zabezpečení staveb

Naše služby

Protipožární ochrana (PO)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Systém bezpečnosti práce je vždy vyhotoven klientovi na míru dle jeho činnosti.

Školící činnost

 • Požární ochrana pro zaměstnance
 • Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance /test/
 • Odborná příprava požárních hlídek /test/
 • BOZP pro zaměstnance
 • BOZP pro vedoucí zaměstnance /test/
 • Řidiči referenti /test/
 • Chemické látky dle zákona o CHLaS
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou /test/

Školení probíhá pod vedením odborného lektora a to buď v místě klienta nebo v našich školících centrech v Praze a Mělníku.

Všichni posluchači obdrží osvědčení o školení a potřebné podklady. Školení vždy obsahuje školení první pomoci.

Školení může být dle žádosti klienta upraveno na míru společnosti. Osvědčení o školení je vždy zasláno klientovi po uhrazení školení.

Zavádění systémů řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systému řízení environmentu dle ČSN EN ISO 14001:2005

 • Zavedení systému řízení kvality, environmentu
 • Proškolení managementu
 • Pomoc při vyhledávání vhodné certifikační společnosti
 • Osobní účast auditora při certifikačním auditu
 • Poradenská činnost

V případě Vašeho zájmu, či získání více informací nás kontaktujte. Rádi Vám poskytneme bližší informace nebo zodpovíme Vaše dotazy.