PO SLUŽBY Česká republika s.r.o. - Protipožární zabezpečení staveb

protipožární zabezpečení staveb

Školící prostory

Pro školení můžeme nabídnout naše školící centra ve dvou lokalitách:

Lokalita Mělník

Pražská 343/36
276 01 Mělník
(bývalá dětská nemocnice)

Co školíme

  • Požární ochrana pro zaměstnance
  • Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance /test/
  • BOZP pro zaměstnance
  • BOZP pro vedoucí zaměstnance /test/
  • Odborná příprava požárních hlídek /test/
  • Řidiči referenti /test/
  • Chemické látky dle zákona o CHLaS
  • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou /test/

Na přání klienta může být školení uskutečněno v místě jeho pracoviště nebo sídla. Školení je vždy přizpůsobeno dle činnosti klienta a jeho požadavků.

Všichni posluchači obdrží osvědčení o školení a potřebné podklady. Školení vždy obsahuje školení první pomoci.

Osvědčení je klientovi předáno po uhrazení poplatku za školení.

Pro cenovou kalkulaci kontaktujte našeho technika BOZP a PO!
Celková cena školení se odvíjí od počtu posluchačů a dle dalších požadavků klienta.