PO Mělník s.r.o. - Protipožární zabezpečení staveb

protipožární zabezpečení staveb

Provádění preventivních požárních prohlídek

Legislativní požadavky na četnost provádění prevetivních požárních prohlídek

nejméně
jednou ročně
Společnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí
nejméně
po 6 měsících
Společnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
nejméně
po 3 měsících
Společnosti s vysokým požárním nebezpečím

Prohlídky jsou prováděny osobou odborně způsobilou na úseku požární ochrany, o provedení prohlídky je vždy vyhotoven záznam a předán klientovi.

Společnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

 • Směrnice pro zajištění PO
 • Dokument o začlenění do kategorie činností
 • Požární poplachová směrnice
 • Záznam o školení PO (vstupní a periodické)
 • Požární evakuační plán (není nutný)
 • Požární kniha (není nutná)

Společnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

 • Dokument o začlenění do kategorie činností
 • Směrnice k zajištění zabezpečení PO
 • Požární poplachová směrnice
 • Požární evakuační plán – textová část + grafická (jen u společností se složitými podmínkami pro zásah)
 • Požární řád pro každou činnost samostatně
 • Požární kniha
 • Dokumentace o provedeném školení vedoucích zaměstnanců a zaměst. o PO
 • Odborná příprava požární hlídky – vyhotovení tematického plánu pro odbornou přípravu požárních hlídek včetně jmenování členů požární hlídky
 • Pokud je zřízena ohlašovna požáru (řád ohlašovny požáru, jmenování obsluhy)
 • Požárně technické charakteristiky hořlavých látek používaných ve společnosti

Společnosti s vysokým požárním nebezpečím

 • Dokument o začlenění do kategorie činností
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Směrnice k zajištění zabezpečení PO
 • Požární poplachová směrnice
 • Požární evakuační plán – textová část + grafická
 • Požární řád pro každou činnost samostatně
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Požární kniha
 • Jmenování požární hlídky včetně odborné přípravy
 • Dokumentace o provedeném školení vedoucích zaměstnanců a zaměst. o PO
 • Pokud je zřízena ohlašovna požáru (řád ohlašovny požáru, jmenování obsluhy)
 • Požárně technické charakteristiky hořlavých látek používaných ve společnosti

Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí, zpracování dokumentace včetně školení a odborné přípravy požární hlídky provádí osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany (OZO v PO).

Jste si jisti, že plníte legislativní požadavky v rámci požární ochrany?
Pokud ne, neváhejte si sjednat nezávaznou schůzku s naším technikem PO, který Vám provede správné začlenění činností a nezávazně Vám sdělí, zda splňujete zákonné požadavky.