PO Mělník s.r.o. - Protipožární zabezpečení staveb

protipožární zabezpečení staveb

Seznam dokumentace BOZP

Jako jednatel společnosti jste povinen vést níže uvedenou dokumentaci. Dokumentace se liší dle druhu činnosti podnikání.

 • 1. Směrnice BOZP
 • 2. Bezpečnostní předpisy:
  • Manipulace s břemeny
  • Zobrazovací jednotky
  • Traumatologický plán + karta první pomoci
  • Práce s el. zařízeními
  • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
  • Pracovní podmínky žen
  • Dopravní řád
  • Provoz motorových vozíků
  • Provozní řád skladu
  • Svařování a nahřívání živic
  • Práce s pásovou pilou
  • Stavební práce
  • Nakládání s chemickými látkami
  • Práce s azbestem
  • Práce s dřevoobráběcími stroji
  • Práce s montážní plošinou
  • a další dle činnosti společnosti
 • 3. Formuláře
  (záznamy o lékařské prohlídce, záznamy o úraze, vstupní školení, kontroly žebříků a regálů, jmenování osoby odpovědné za provoz vysokozdvižných vozíků, pověření osoby k dechové zkoušce na alkohol atd.)
 • 4. Vyhodnocení rizik = Registr rizik
 • 5. Směrnice o poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v podniku (včetně dokladů o přidělování OOPP)
 • 6. Směrnice o poskytování pracovnělékařské péče
 • 7. Zařazení pracovníků do kategorií – kategorizace prací
 • 8. Vedení knihy úrazů

V případě Vašeho zájmu, či získání více informací nás kontaktujte. Rádi Vám poskytneme bližší informace nebo zodpovíme Vaše dotazy.