PO Služby Česká republika s.r.o. - Protipožární zabezpečení staveb

protipožární zabezpečení staveb

Protipožární zabezpečení staveb

Společnost PO SLUŽBY Česká republika s.r.o. byla založena v roce 2004, do roku 2012 nesla společnost jméno Petr Maštálko s.r.o. Společnost zahájila svoji působnost na českém trhu již v roce 1999 jako specializovaná firma v oblasti protipožárního zabezpečování staveb.

V našem oboru zajišťujeme kompletní protipožární zabezpečení staveb služby a to např. montáže systémů požární ochrany, ucpávky prostupů, protipožární nátěry, nástřiky, protipožární stěny, klapky, obložení stěn-stropů, obložení ocelové konstrukce, protipožární sklo, uzávěry (dveře, vrata, rolety, revizní dvířka apod.) a následné provádění pravidelných kontrol a revizí. Naši odborní technici zpracovávají technické zprávy, vypracovávají požární projekty a provádějí posouzení vhodného užití protipožární techniky.

Naše služby v oblasti protipožárního zabezpečení staveb

Protipožární ochrana (PO)

 • Protipožární zabezpečení staveb
 • Zpracování technických zpráv
 • Funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení
 • Odborná montáž a servis požární techniky
 • Revize protipožárních zařízení
 • Revize elektrospotřebičů a el. ručního nářadí
 • Vypracování dokumentace požární ochrany
 • Provádění pravidelných požárních prohlídek
 • Dozory, technickoorganizační činnost
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

 • Zavedení systému BOZP
 • Hodnocení rizik
 • Provádění prověrek BOZP dle Zákoníku práce
 • Zpracování záznamu o úrazu
 • Zatupování klienta při kontrole státních institucí
 • Poradenská činnost

Školící činnost

 • Požární ochrana pro zaměstnance
 • Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance
 • Odborná příprava požárních hlídek
 • BOZP pro zaměstnance
 • BOZP pro vedoucí zaměstnance
 • Řidiči referenti
 • Chemické látky dle zákona o CHLaS
 • Práce ve výškách a nad volnou plochou

Zavádění systému řízení kvality a environmentu

 • Zavedení systému řízení kvality a enviromentu
 • Proškolení managmentu
 • Pomoc při výběru vhodné certifik. společnosti
 • Osobní účast auditora pri certifikačním auditu
 • Poradenská činnost